hrendeitkosl

VVišenamjenska komforno opremljena kongresna sala hotela LUNA*** omogućuje organizaciju različitih oblika seminara, samostalnih sastanaka, a također i rad odvojenih grupa. Mogući su oblici frontalnog, skupinskog, tandemskog i individualnog rada.

Oprema dvorane:

 • mogućnosti različitog postavljanja stolica i stolova
 • do 40 sjedećih mjesta
 • pult za govornika i stol za vođenje konferencije
 • izravna telefonska linija
 • projektor
 • Grafoskop
 • TV
 • flip chart table
 • Internet priključak

VVišenamjenska komforno opremljena kongresna sala hotela LUNA*** omogućuje organizaciju različitih oblika seminara, samostalnih sastanaka, a također i rad odvojenih grupa. Mogući su oblici frontalnog, skupinskog, tandemskog i individualnog rada.

Oprema dvorane:

 • mogućnosti različitog postavljanja stolica i stolova
 • do 40 sjedećih mjesta
 • pult za govornika i stol za vođenje konferencije
 • izravna telefonska linija
 • projektor
 • Grafoskop
 • TV
 • flip chart table
 • Internet priključak

Dodatna ponuda:

 • Stručna pomoć (organizacija, savjetovanje)
 • Restoran
 • Vlastita ugostiteljska usluga
 • Poseban prostor za ugostiteljske usluge
 • Djelatnosti za slobodno vrijeme
 • Prostor za parkiranje: Da
 • Blizina parkirališta: Da
 • Garaža: Da

Kontakt

Hotel LUNA, Zagrebačka 49A, 88390 Neum, tel:+387 36 885 030, fax:+387 36 885 032, e-mail: info@hotel-luna.ba